INFLATIE BEREKENEN

Met deze berekening ziet u wat de waarde van uw geld is in de toekomst gecorrigeerd aan inflatie.

Geldsom:

€ 
Inflatiepercentage:

%
Waarde over aantal jaren:

.